ताज्या बातम्या

आवाहन

Fresh News

*एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, गडचिरोली आणि कृषि तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणा (आत्मा), गडचिरोली यांच्यावतीने अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील 16 लाभार्थ्याकरीता मागेल त्याला शेततळे*


  • देवेंद्र देविकार (DHANORA)
  • Upadted: 11/30/2021 7:51:04 PM

गडचिरोली, (जिमाका) दि.30 : एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, गडचिरोली आणि कृषि तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणा (आत्मा), गडचिरोली यांच्यावतीने आदिवासी शेतकऱ्यांच्या विकास होण्याच्या दृष्टीने जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे गरज लक्षात घेऊन जिल्ह्यातील अनुसूचित जमातीच्या शेतकऱ्यांच्या शेतात शेततळयाचे खोदकाम प्लास्टीक अस्तरीकणासह अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील 16 लाभार्थ्याकरीता मागेल त्याला शेततळे मार्गदर्शन सुचनेप्रमाणे शेततळयाचे खोदकाम प्लास्टीक अस्तरीकणासह उभारणी नियोजित आहे. तरी गडचिरोली, कुरखेडा, कोरची, आरमोरी, वडसा, धानोरा, चामोर्शी या तालुक्यातील इच्छुक अनु.जमातीच्या शेतकरी बचत गटाला पुढीलप्रमाणे कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक राहील. 1) जात प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. 2) ग्रामसभेचा ठराव. 3) जमिन धारणेचा 7/12 चा दाखला, 8- अ चा उतारा व नकाशा 4) आधार कार्डची प्रत 5) लाभार्थी बँक पासबुकची प्रत कागदपत्रे सात दिवसाच्या आत प्रकल्प संचालक आत्मा, गडचिरोली सोनापूर, गडचिरोली या कार्यालयात सादर करावे. असे प्रकल्प संचालक, आत्मा गडचिरोली यांनी कळविले आहे.

***

Share

Other News