अपंग व्यक्तींना स्वयंरोजगारासाठी, शिक्षणासाठी तसेच इतर योजना जाणून घ्या

  • मुख्यसंपादक (Kolhapur)
  • Upadted: 26/06/2020 11:57 PM

1️⃣ *स्वयंरोजगारासाठी बीज भांडवल योजना* 💁‍♂️ *योजनेचे स्वरुप* ● 18 ते 50 वयोगटातील दृष्टीहीन, कर्णबधिर, अस्थिविकलांग अपंग व्यक्तींना स्वयंरोजगारासाठी रु. 1,50,000/- च्या व्यवसायाकरीता 80% बँकेमार्फत कर्ज व 20% अथवा कमाल रु. 30,000/- अनुदान स्वरुपात दिले जाते. 🧐 *अटी व शर्ती* ● अर्जदाराचे अपंगत्व किमान 40% त्यापेक्षा जास्त असणे आवश्यक आहे. ● अर्जदाराचे वय 18 ते 50 वर्षे असणे आवश्यक आहे. लाभार्थी पुणे जिल्हयातील रहिवासी असावा. 📞 *संपर्क* जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद 2⃣ *अपंग व्यक्तींना एस.टी. प्रवास भाडयामध्ये प्रवास सवलत* 💁‍♂️ *योजनेचे स्वरुप* ● अपंग व्यक्तींना दिलेल्या ओळखपत्राच्या आधारे एस.टी. प्रवास भाडयामध्ये अपंग व्यक्तीस 75% व त्याच्या सोबत्यास 50% प्रवास सवलत देण्यात आली आहे. 🧐 *अटी व शर्ती* ● अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र जिल्हा शल्य चिकित्सकाकडून प्राप्त केलेले असावे. अपंगत्वाचे प्रमाण 40% हून अधिक असावे. लाभार्थी पुणे जिल्हयातील रहिवासी असावा. 📞 *संपर्क* जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद 3⃣ *अपंग विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक कर्ज योजना* 💰 *कर्ज मर्यादा* • देशांतर्गत रुपये १० लाख • परदेशात रुपये २० लाख • वार्षिक व्याजदर : ४% • महिलांना ३.५% • कर्जपरतफेड : ७ वर्षे 🧐 *अटी व शर्ती* ● लाभार्थी किमान ४०% अपंगत्व असलेला असावा. ● लाभार्थी किमान १५ वर्षापासून महाराष्ट्राचा रहिवाशी असावा. ● लाभार्थ्याचे वय १८ ते ६० वर्षे असावे. ● कोणत्याही शासकीय यंत्रणेतून वित्तीय सहाय्य घेतले नाही याबाबत१००/- रु. स्टॅम्पपेपरवर प्रतिज्ञापत्र ● मागील परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याबाबतच्या गुणपत्रिका शिष्यवृत्ती अथवा शासनाकडून कोणतेही अर्थसाहाय्य मिळत असल्यास त्याबाबत तपशील द्यावा. ● अभ्यासक्रमात प्रवेश घेतल्या बाबतचे प्रमाणपत्र (बोनाफाईड) ● लाभार्थ्यांचे सादर करावयाचे अभ्यासक्रमाला लागणाऱ्या खर्चाचे पत्रक ● लाभार्थींच्या वैयक्तिक बँक खात्याचे मागील सहा महिन्याचा लेखा जोखा असलेले बँकद्वारा प्रमाणित केलेली स्वाक्षरी पडताळणी प्रमाणपत्र. ● पासपोर्ट/मतदानओळखपत्र/अधिवास अथवा रहिवासी दाखला (Domecile) ● पालकांचा उत्पन्न कर दाखला (मागील दोन वर्षाचा) ● उत्पन्ना बाबतचा दाखला (पगारपत्रक) ● स्थावरमालमत्ता बाबतचे विवरणपत्र (जमिनीचा ७/१२ खरेदीखत) 📞 *संपर्क* राज्यातील सर्व जिल्ह्यात महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त व विकास महामंडळामार्फत या महामंडळाचे कामकाज पाहण्यात येते. विहित नमुन्यातील कर्ज मागणी अर्जासोबत सर्व आवश्यक कागदपत्रे जोडून कर्ज प्रस्ताव महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयात सादर करावा. 📍 *टिप* : सदरील योजनेचे नियम वा अटी वा इतर तरतुदी यांमध्ये बहुतांशी बदल असू शकतात. या कारणास्तव वाचकांनी संबंधित विभागास भेट देऊन खात्री करून घ्यावी.

Share

Other News

ताज्या बातम्या